Het Zeeuwse Verliesatelier

Praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding

Begeleiding


Rouw is een natuurlijk veranderproces wat om vertraging en aanpassing vraagt. Afscheid nemen van iemand of iets wat je dierbaar is en wennen aan deze nieuwe situatie, kan enorm moeilijk zijn en veel voeten in de aarde hebben. Gelukkig zijn we van nature veerkrachtig en in veel gevallen vinden mensen zelf hun weg in het landschap van rouw. Dit geldt echter niet voor iedereen en ook niet voor iedere verliessituatie: in sommige gevallen is de impact van verlies te groot en is er professionele ondersteuning nodig in het leren omgaan met (de gevolgen van) het verlies.  

Hoe we gehecht zijn en wat we op jonge leeftijd van onze omgeving hebben meegekregen over het omgaan met en het uiten van emoties, is van grote invloed op hoe wij verlies en rouw ervaren en de uitwerking die dit heeft op onze levens(loop). De impact van een ingrijpende verlieservaring kan levens ontwrichten en te groot voelen om te (ver)dragen. In dit geval kan rouw- en verliesbegeleiding helpend zijn.

De volgende omstandigheden kunnen de rouw belemmeren en maken dat verlies nog zwaarder kan wegen:
• Er is sprake van gestapeld verlies: je hebt in een (relatief) korte periode meerdere verliezen meegemaakt
• Een recent verlies raakt aan eerder verlies of een oud (verlies)trauma
• Er is sprake van levend verlies (bijv. in het geval van NAH of dementie)
• Er spelen ook op andere levensgebieden problemen die stress en zorgen geven
• Je hebt niet (op een voor jou) goede manier afscheid kunnen nemen van je dierbare
• Het betreft het overlijden van een jong iemand of iemand die door geweld om het leven is gekomen
• Je gaat gebukt onder schuldgevoelens
• Een verborgen verlies (bijvoorbeeld het overlijden van iemand waarmee je een geheime relatie had) waardoor je je verdriet niet met anderen kunt delen

Wat kun je verwachten van mij als rouw- en verliesbegeleider?
Een ervaren rouw- en verliesbegeleider biedt je naast een luisterend oor, ook ruimte om in een veilige setting samen naar jouw verlieservaring te kijken, de rouw aan te gaan (te doorleven) en de gevolgen hiervan beter te leren begrijpen. Verlies brengt onvermijdelijk verandering met zich mee en dit roept vaak een breed scala aan rouwreacties op. Ik als rouwbegeleider ondersteun jou bij het omgaan met en uiten van je emoties, in woord én beeld.

Door mijn ruime ervaring in de hulpverlening ben ik bedreven in het voeren van persoonlijke gesprekken over moeilijke onderwerpen en kan ik met aandacht en compassie present zijn (en blijven) wanneer de cliënt het zwaar heeft. Daarnaast maak ik in de rouwbegeleiding o.a. gebruik van de KDC-methodiek als middel voor zelfexpressie en het onderzoeken van je innerlijke wereld. De afkorting KDC staat voor Kunstzinnig Dynamisch Coachen en dit is een ervaringsgerichte methodiek die gebruik maakt van creatief beeldend-, lichaams- en stemwerk om tot inzichten en verandering te komen. In de praktijk betekent dit dat ik verschillende werkvormen en oefeningen inzet die helpen om intuïtief uiting te geven aan wat er vanbinnen bij jou speelt.

Hoe je reageert op verlies en wat dit innerlijk bij jou teweeg brengt, is voor iedereen verschillend. Je bent in mijn praktijk welkom met wie je bent en met alles wat er is. Ik ondersteun je bij het aangaan van je rouwproces en help je met het hervinden van nieuwe betekenis in je leven. Rouw is niet iets wat je passief ondergaat maar een intensief veranderproces wat hard werken is. Hoewel je dit dus zelf zal moeten doen, hoef je dit niet alleen te doen. Ik sta je graag bij in mijn praktijk Het Zeeuwse Verliesatelier.

Voor wie en wanneer?


Het kan zijn dat je merkt dat je graag met iemand wilt praten over het gemis maar dat dit simpelweg niet lukt of kan met de mensen in jouw omgeving. Het kan ook zijn dat het verdriet zo blijft overheersen dat je er in vastloopt en dat het niet lukt om je dagelijkse leven weer op te pakken. In dat geval is het raadzaam om professionele hulp te zoeken. Ben je op zoek naar rouwbegeleiding in Zeeland? Het Zeeuwse Verliesatelier biedt ondersteuning bij verlies en rouw.

Rouw- en verliesbegeleiding is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben met doorleven na een verlies. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, er is geen vaste regel die bepaalt of en wanneer je hulp nodig hebt. Vaak weet je dit zelf het beste.
Wel is het zo dat men er in de meeste gevallen goed aan doet om te wachten met het inschakelen van professionele begeleiding tot er in ieder geval drie á vier maanden verstreken zijn sinds het verlies. Gun jezelf die tijd. De eerste periode na een verliessituatie verloopt vaak chaotisch en brengt intense gevoelens en gedachten met zich mee. Dit is in principe een normaal onderdeel van het rouwproces. Merk je dat het na verloop van tijd niet beter gaat en herken je je in de onderstaande punten? Dan is individuele begeleiding bij rouw en verlies misschien wat voor jou.

• Je hebt het gevoel geen stap verder te komen je verwerking
• Veel van je gevoelens staan in het teken van het verlies of houden hier verband mee
• De gedachten over het verlies beheersen een groot deel van je dag
• Je slaagt er niet goed in je dagelijkse leven weer op te pakken
• Je voelt je al langere tijd somber
• Je herkent jezelf en/of je eigen gedrag niet meer
• Je ervaart nauwelijks positieve gevoelens of plezier
• Je gaat gebukt onder (fysieke) spanning of onrust
• Je worstelt met oud zeer dat naar boven komt
• Je voelt je onbegrepen door je omgeving
• Je weet niet wat je zelf nog kunt doen om de situatie te verbeteren

Mocht het bovenstaande op jou van toepassing zijn, dan kan rouwbegeleiding bij Het Zeeuwse Verliesatelier helpend zijn. Hiernaast is het aan te raden om je omgeving (je naasten maar bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld je leidinggevende) in vertrouwen te nemen en - voor zover dat nog niet bekend is - eerlijk te vertellen dat het niet goed met je gaat. Dit zodat zij hier rekening mee kunnen houden en je mogelijk kunnen ondersteunen. Ook is het verstandig om je huisarts hierover in te lichten zodat deze in grote lijnen weet wat er speelt.

Ben je benieuwd naar de werkwijze en tarieven van Het Zeeuwse Verliesatelier? Klik dan hier ► /werkwijze-en-tarieven