Zeeuws Netwerk Rouw & Verlies

Het Zeeuws Netwerk Rouw & Verlies (ZNRV) is een netwerkorganisatie voor Zeeuwse professionals die psychosociale ondersteuning, begeleiding en/of therapie rondom verlies en rouw bieden aan cliënten. Het ZNRV is een ontmoetingsplek waar leden kunnen deelnemen aan inspirerend netwerk- en intervisiebijeenkomsten om daar duurzaam in contact te komen met vakgenoten, lezingen bij te wonen en gebruik te maken van de mogelijkheid tot (anoniem) intercollegiaal overleg. 

Het ZNRV is in 2023 opgericht vanuit de visie dat het in dit werk onmisbaar is om in verbinding te staan met vakgenoten. Om informatie, kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen en ter bestendiging van onze beroepsgroep. Het ZNRV organiseert ieder kwartaal een netwerkbijeenkomst, in 2024 staan deze bijeenkomsten gepland op 7 maart, 13 juni, 12 september en 12 december. 

Beroepsprofessionals die in hun werk rouwprocessen begeleiden en interesse hebben om deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten van het ZNRV kunnen een mail met hun naam, functie + organisatie en contactgegevens sturen naar info@hetzeeuwseverliesatelier.

Zeeuws Netwerk Rouw & Verlies 
Contactpersonen:
Lindsay Leenpoel (voorzitter)
Annemarie Bogaard